„Take me home“…aneb cesta do Kushi a jedna velká neznámá X1

Po téměř 11 hodinách v autobuse, kdy jste 90% času prospali, se probouzíte a rozkoukáváte se…vidíte a kocháte se, nádherné okolí- zeleně jak v kapustové polévce, sluníčko Vám svítí do oken autobusu a do uší Vám hraje „Take me home“ od Philla Collinse, i když směřujete na stranu opačnou, od domova. Zamyslíte se a uvědomíte si, že jedete pouze na jeden týden. Za 1 týden doma, co asi bude celý týden? Jedete do jedné velké neznámé, kterou však nevyřešíte pomocí rovnice o jedné neznámé, neboť tam vstupuje nejeden neznámý faktor, ale celá řada faktorů, které ovlivní výsledek. Mezi jeden ze vstupních faktorů patří čas. Může plynout rychle, stejně tak pomalu. Dále prostředí, ve kterém určitý čas pobudete, lidé, se kterými strávíte v daném prostředí vymezený čas sedmi dny, školitelé, kteří Vás budou obohacovat o nové poznatky a Vámi získané teoretické poznatky převedou do praxe… faktorů je mnoho, avšak v rovnici o nespočtu neznámých je jedna neznámá velmi podstatná a ovlivňuje svou důležitostí zbylé neznámé. V matematice ji můžeme označit jako X1 na němž závisí X2, X3 atd…až vzájemným ovlivňováním získáme výsledek Y. Vraťme se k neznámé X1 mající vliv na zbylé proměnné. Slovně vyjádřená neznámá X1 jste „Vy“ a Vaše pocity, Vaše úsměvy, Váš pohled na situaci… X 1 = Vaše osobnost.   Zbylé proměnné X2, X3, X4 jsou také neznámé, ale jejich konečná podoba je závislá právě na Vás, na X1. To, zda bude čas utíkat jako závod na 3km nebo se potáhne jako týden před výplatou, zda Vám lidé budou připadat milí či arogantní, prostředí Vám přijde příliš moderní či příliš zastaralé…ovlivníte pouze jen Vy, svým pohledem na situaci, svojí povahou…a ovlivníte tím nespočet neznámých X2…Xn, které se Vám odvděčí retrospektivním působením na co nejkvalitněji strávený týden, neboli na celkové Y.   Kačka   P.S. Podmínky rovnice: X1 ε (☺, J ) Λ (T & T) X1 ∩ X2, X3,… Xn = J X1 = já (vy)...
číst dále