Filosofie BJURM


logo_bjurmTo, co dokážete popsat slovy, toho dokážete dosáhnout. Dle Richarda Bransona, majitele společnosti Virgin, postačuje 5 slov, aby si každý vytvořil svůj svět tím, že ho pojmenuje. A pokud to každý dokáže, pouze pěti slovy popsat co je, stvoří sám sebe a bude sám sebou, bez očekávání, bez zklamání, bude JÁ.

V běžeckém světe bychom se mohli setkat s pěticí slov v podobě: Denně běhám pro lepší výkony. Můj život je založen na běhu. Každý den věnuji běhu hodinu. Atd. Jaká slova tvoří Váš svět?

Můj svět, mé JÁ: Běhám, jím, učím, ráda mám… 5 slov, které vystihují můj život.

Běháním věta začíná, mám končí. Mám není o vlastnění, mít, vlastnit, materiálně se zabezpečit. Mám se pojí s předchozím čtvrtým slovem ráda. Spojení ráda mám je závěrem předchozích slov, které jsou mojí každodenní náplní vždy v určitém zastoupení.

 

Tričko BJURM

Tričko BJURM

 Share This